Βιομετρικός έλεγχος πρόσβασης: πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα

 Βιομετρικός έλεγχος πρόσβασης: πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα

Ο βιομετρικός έλεγχος πρόσβασης αναφέρεται στη χρήση κάποιων μοναδικών φυσιολογικών ή συμπεριφορικών χαρακτηριστικών για την πιστοποίηση της ταυτότητας των ατόμων και τη χορήγησή τους πρόσβασης σε επιχειρήσεις ή κατοικίες. Πρόκειται πλέον για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας κλειδώματος και ξεκλειδώματος της εισόδου με δεδομένα που καταχωρούνται από τον προγραμματιστή. Αυτή η κατηγορία συστημάτων ελέγχου, διαθέτει πολλαπλά πλεονεκτήματα αλλά μπορούν να παρουσιαστούν και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

Βιομετρικός Έλεγχος Πρόσβασης

Πλεονεκτήματα

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του βιομετρικού ελέγχου πρόσβασης;

Αυξημένο επίπεδο ασφάλειας: Τα βιομετρικά παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, επειδή τα βιομετρικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου είναι μοναδικά, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.
Δυσκολία πλαστογράφησης, ή αντιγραφής των μεθόδων πρόσβασης: Σε αντίθεση με τους κωδικούς πρόσβασης ή τις κάρτες πρόσβασης, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν εύκολα να μοιραστούν, να μεταφερθούν ή να αντιγραφούν, μειώνοντας τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Εξάλειψη ανάγκης για κάρτες, passwords κ.λπ.: Με τις βιομετρικές μεθόδους αναγνώρισης, δεν υπάρχει η ανάγκη για χρήση συγκεκριμένης κάρτας ή remote control ή κάποιου κωδικού κ.ά. Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο να χάσουμε την πρόσβασή μας σε περίπτωση απώλειας μιας κάρτας ή σε περίπτωση που χάσουμε κάποιον κωδικό.
Γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση: Η βιομετρική πιστοποίηση ταυτότητας είναι γρήγορη και αποτελεσματική, επιτρέποντας στα εξουσιοδοτημένα άτομα να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ή στις εγκαταστάσεις γρήγορα.

Μειονεκτήματα

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του βιομετρικού ελέγχου πρόσβασης;

Αυξημένο κόστος εγκατάστασης: Τα βιομετρικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να είναι ακριβά στην υλοποίηση και τη συντήρηση, ιδίως για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Οι ανεπτυγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών ενός ατόμου έχουν μεγάλο κόστος το οποίο στο μέλλον θα αρχίσει να μειώνεται, όσο αφομοιώνεται η τεχνολογία αυτή.
Ευπάθειες του εγκατεστημένου συστήματος: Όπως κάθε τεχνολογία, τα βιομετρικά συστήματα μπορεί να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις hacking και άλλες κυβερνο-επιθέσεις, όπου οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να μιμηθούν βιομετρικά χαρακτηριστικά για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επιπλέον, ανάλογα με το σύστημα που έχετε αγοράσει, υπάρχει η πιθανότητα να παραβιαστούν και οι βάσεις δεδομένων και ως αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή προσωπικών δεδομένων.
Αλλαγές σε ανθρώπινα χαρακτηριστικά: Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου λόγω παραγόντων όπως η γήρανση ή οι αλλαγές στο βάρος ή κάποιος τραυματισμός, οδηγώντας σε δυσκολίες στην αναγνώριση. Παρ΄ όλα αυτά, μπορεί να γίνει η καταχώρηση των πληροφοριών εκ νέου, αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος τεχνικός για να σας το επανα-προγραμματίσει.
Προκλήσεις ενσωμάτωσης σε υπάρχοντα συστήματα: Η ενσωμάτωση των βιομετρικών συστημάτων σε υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας, πολλές φορές μπορεί να είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα, κυρίως λόγω της συμβατότητας με παλιές τεχνολογίες και hardware. Και σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστείτε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ενός ειδικού για τον προγραμματισμό του.

Η Kolossos Security Προτείνει

Αυτόνομα TCP-IP

Συμπερασματικά, ο βιομετρικός έλεγχος πρόσβασης προσφέρει ένα ισχυρό μείγμα ενισχυμένης ασφάλειας και ευκολίας. Αξιοποιώντας μοναδικά φυσιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, τα συστήματα αυτά αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των ατόμων.
Παρ΄ όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα τα οποία οφείλονται κυρίως στη δυσκολία ενσωμάτωσης των συστημάτων βιομετρικού ελέγχου σε υπάρχουσες δομές, αλλά και σε κάποιες ευπάθειες που μπορεί να εμφανίσουν, που βέβαια είναι περιορισμένες και υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες των συστημάτων. Για την εγκατάστασή τους, καλό είναι να απευθυνθείτε σε ειδικούς για να μπορέσουν να σας λύσουν όλες τις απορίες γύρω από αυτού του τύπου συστημάτων και να διεξάγουν μελέτη για την εγκατάστασή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Kolossos Security μέσω email: info@kolossosnet.gr ή στα τηλέφωνα 210 8066500 & 210 2713395

The post Βιομετρικός έλεγχος πρόσβασης: πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα appeared first on BnB News!.