Πίσω στην τεχνολογία παραμένουν οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

 Πίσω στην τεχνολογία παραμένουν οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ορισμένοι διαχειριστές ακινήτων εκμεταλλεύονται πλήρως την τεχνολογία, ενώ άλλοι παραμένουν πίσω. Αυτό αποκαλύπτει το 4ο ετήσιο Property Operations Report της Breezeway, καταδεικνύοντας το ψηφιακό χάσμα που επικρατεί στον κλάδο.

Σχεδόν το 70,5% των διαχειριστών ακινήτων σχεδιάζει να προσθέσει εργαλεία τεχνολογίας στην υπάρχουσα γκάμα τους φέτος, αλλά υπάρχει ακόμα ένας υψηλός αριθμός που δεν αξιοποιεί βασικές λύσεις για τον εξορθολογισμό της επιχείρησής τους.

Όσον αφορά το μάρκετινγκ, το 55% των διαχειριστών ακινήτων δεν χρησιμοποιεί ακόμα δυναμική τιμολόγηση, παρόλο που αποτελεί βασική στρατηγική για τη μεγιστοποίηση των εσόδων κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης και τη μείωση των κενών κατά τις περιόδους μειωμένης ζήτησης. Μόνο το 10,9% των διευθυντών σκοπεύει να υιοθετήσει τη δυναμική τιμολόγηση το 2023, υποδηλώνοντας ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα τυφλό σημείο για πολλούς στον κλάδο.

Σχεδόν οι μισοί (50,4%) δε χρησιμοποιούν λογισμικό για τη λειτουργία των καταλυμάτων, λογισμικό για ανταλλαγή μηνυμάτων με τους επισκέπτες (45%) και έξυπνες κλειδαριές (50,1%). Αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς η πλειονότητα των διευθυντών αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή πρόκληση για φέτος. Επιπλέον, το 18,1% των διευθυντών αναφέρει ότι η ικανοποίηση των προσδοκιών των επισκεπτών αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία τους.

Από την άλλη πλευρά, το 46,3% των διαχειριστών ακινήτων δηλώνει ότι η τεχνολογία δεν είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων, αποκαλύπτοντας έτσι το χάσμα που υφίσταται στον κλάδο. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης διαχειριστές που ενδιαφέρονται για νέες και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, πέρα από το λογισμικό λειτουργιών ιδιοκτησίας (PMS) και τη διαχείριση καναλιών (channel manager). Για παράδειγμα, περίπου ένα τέταρτο (23,8%) των διαχειριστών σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει φέτος ψηφιακούς οδηγούς.

Το ζήτημα του κατάλληλου προσωπικού

Οι διαχειριστές που δεν υιοθετούν την τεχνολογία αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του αυτοματισμού και εξαρτώνται υπερβολικά από το προσωπικό, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ανταπόκρισης σε αυξημένες απαιτήσεις και σε μεγαλύτερα κόστη.

Το 49,6% κατατάσσουν το προσωπικό ως μία από τις τρεις μεγαλύτερες επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετώπισαν εν μέσω αυξανόμενων μισθολογικών απαιτήσεων που τροφοδοτούνται από τον πληθωρισμό. Το ένα τρίτο των διευθυντών (32,1%) αναμένει ότι η στελέχωση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη το 2023. Περισσότεροι διαχειριστές ακινήτων αναγνώρισαν τα προβλήματα προσωπικού ως τη μεγαλύτερη απειλή για την επιχείρησή τους από οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο φέτος (20,6%).

Η τεχνολογία βοηθά στην ανάπτυξη

Όσοι διευθυντές έχουν αγκαλιάσει την τεχνολογία και τον αυτοματισμό, συνεχίζουν αναπτύσσουν επιτυχημένα την επιχείρησή τους. Η ανάπτυξη του κλάδου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το 71,4% των διαχειριστών ακινήτων αύξησαν το μέγεθος του χαρτοφυλακίου τους πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση. Μόνο το 7,2% των διαχειριστών ακινήτων είδε το μέγεθος του χαρτοφυλακίου τους να μειώνεται. Και το 12% των διαχειριστών είδε το χαρτοφυλάκιό τους να αυξάνεται κατά 50% ή περισσότερο.

Επομένως, είναι σημαντικό για τους διαχειριστές ακινήτων να εξετάσουν την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνολογιών και λύσεων για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά.

Το ετήσιο Property Operations Report της Breezeway εξέτασε 350 επαγγελματίες διαχειριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο Jeremy Gall, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Breezeway, δήλωσε: «Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους καλύτερους διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να αντιμετωπίζουν με σιγουριά τις προκλήσεις της αγοράς και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την επιχείρησή τους. Όσοι βρίσκονται στην “αργή λωρίδα” θα βρεθούν να μένουν όλο και πιο πίσω. Αν μη τι άλλο, αυτού του είδους η αγορά δύο ταχυτήτων καθιστά πολύ πιο πιθανή την αύξηση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε τα επόμενα χρόνια καθώς λιγότερο αποτελεσματικοί και λιγότερο κερδοφόροι διαχειριστές καταπίνονται από τους πιο καινοτόμους».

The post Πίσω στην τεχνολογία παραμένουν οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης appeared first on BnB News!.