“Καθημερινές Αλήθειες” από την παρουσία της Airbnb στην Ελλάδα

 “Καθημερινές Αλήθειες” από την παρουσία της Airbnb στην Ελλάδα

Με τον τίτλο “Καθημερινές Αλήθειες” η Airbnb παρουσιάζει στοιχεία για την παρουσία της στην Ελλάδα και τη συμβολή της στην οικονομία της χώρας. Τα στοιχεία προέρχονται από εσωτερικά δεδομένα της Airbnb ενημερωμένα έως τον Ιούνιο του 2023.

Ιδού το σχετικό κείμενο:

Η Airbnb έχει γίνει μέρος της καθημερινής ζωής στην Ελλάδα, βοηθώντας τους καθημερινούς Έλληνες να αποκτήσουν οικονομική ευημερία και υποστηρίζοντας την ανάκαμψη του τουρισμού μετά την πανδημία.

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουμε για το καλό ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας.

540 εκατ. ευρώ στα δηλωθέντα εισοδήματα το 2022

Το 2021, η Airbnb και άλλες πλατφόρμες υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας με την ΑΑΔΕ, για την ενίσχυση της διαφάνειας και διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης με την εθνική καταχώριση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων. Από τότε, η Ελλάδα έχει γίνει ηγετικό παράδειγμα στην Ευρώπη για την επιτυχημένη συνεργασία ανάμεσα σε πλατφόρμες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η συμφωνία αυτή εξασφάλιζε ότι μόνο οι καταχωρημένες καταχωρήσεις εμφανίζονται στις πλατφόρμες. Η συμφωνία αυτή παρείχε 540 εκατομμύρια ευρώ σε δηλωθέντα εισοδήματα το 2022 στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές φορολογικές αρχές, μπορεί να φτάσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: Δεδομένα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2022.

Το 70% διαθέτουν μόνο ένα καταχωρημένο χώρο

Για το 70% των Ελλήνων οικοδεσποτών, ο διαμοιρασμός κατοικίας είναι μια ευκαιρία να διατηρήσουν ένα οικογενειακό σπίτι που κληρονόμησαν ή ένα εξοχικό σπίτι που αγόρασαν με τις αποταμιεύσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι με την Airbnb, οι καθημερινοί άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν κάποια επιπλέον έσοδα από μια ιδιοκτησία που διαφορετικά θα ήταν απλώς ένα επιπλέον βάρος στον προϋπολογισμό τους.

Πηγή: Εσωτερικά δεδομένα της Airbnb ενημερωμένα έως τον Ιούνιο του 2023.

Το 52% των Ελλήνων δηλώνει ότι τα έσοδα τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια

Καθώς αντιμετωπίζουμε κρίση στο κόστος διαβίωσης, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε οικονομική πίεση και βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να κινδυνεύει. Το 2022, το 52% των Ελλήνων οικοδεσποτών δήλωσαν ότι οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις τούς βοήθησαν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και να αντεπεξέλθουν οικονομικά στα καθημερινά τους έξοδα. Για περισσότερο από το ένα τρίτο, ο διαμοιρασμός κατοικίας ήταν απαραίτητος για να τα βγάλουν πέρα.

Πηγή: Εσωτερική έρευνα που διεξάγεται με περισσότερους από 1.800 οικοδεσπότες στην Airbnb στην Ελλάδα. Περίοδος Αύγουστος 2022 – Αύγουστος 2023. Περιθώριο σφάλματος +/- 2%.

Οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες συνεισέφεραν 579 εκατ. Στην ελληνική οικονομία

Οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις διευκολύνουν τους ανθρώπους να ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα, φέρνοντας τουρισμό σε μέρη που διαφορετικά δεν θα είχαν. Αυτό συνεπάγεται απτά οφέλη για τις οικογένειες, τις κοινότητες και τις τοπικές οικονομίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το 2022, οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες στην Airbnb συνεισέφεραν 579 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία. Πολλές τοπικές επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτόν τον κλάδο, καθώς σχεδόν οι μισοί επισκέπτες στην Airbnb ακολουθούν τις προτάσεις ενός Έλληνα οικοδεσπότη για τις τοπικές επιχειρήσεις και τα μέρη που επισκέπτονται, τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Πηγή: Εσωτερικά δεδομένα της Airbnb που ενημερώθηκαν τον Αύγουστο του 2023.

Το 48% αναφέρει ότο το εισόδημα τους βοηθά να κρατήσουν το σπίτι τους

Το επιπλέον εισόδημα από βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις βοήθησε το 48% των Ελλήνων οικοδεσποτών να αντέξουν οικονομικά το σπίτι τους, είτε ήταν υποθήκη, είτε έξοδα ανακαίνισης είτε ενοικίασης μεγαλύτερου σπιτιού για να καλύψουν τις οικογενειακές τους ανάγκες. Για το 16% των Ελλήνων οικοδεσποτών ήταν μια ζωτική υποστήριξη για το εισόδημά τους, καθώς το χρησιμοποίησαν με συγκεκριμένους όρους για να αποφύγουν τον αποκλεισμό ή την έξωση.

Πηγή: Εσωτερική έρευνα που διεξάγεται με περισσότερους από 1.800 οικοδεσπότες στην Airbnb στην Ελλάδα. Περίοδος Αύγουστος 2022 – Αύγουστος 2023. Περιθώριο σφάλματος +/- 2%.

Ο τυπικός Έλληνας οικοδεσπότης κέρδισε 3.700 τον χρόνο

Οι οικοδεσπότες, κατά μέσο όρο, κερδίζουν περίπου 3.700 ευρώ τον χρόνο σε επιπλέον εισόδημα. Αυτά τα χρήματα ωφελούν άμεσα τους ανθρώπους, τις οικογένειες και τις τοπικές οικονομίες τους, διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της φιλοξενίας φτάνουν στους ντόπιους, υποστηρίζοντας τοπικές επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Το όφελος για τους καθημερινούς ανθρώπους είναι άμεσο, θετικό και σημαντικό.

Πηγή: Το τυπικό ποσό εσόδων από οικοδεσπότες αντιπροσωπεύει το διάμεσο ποσό εσόδων για Έλληνες οικοδεσπότες στις 30 Ιουνίου 2023.

The post “Καθημερινές Αλήθειες” από την παρουσία της Airbnb στην Ελλάδα appeared first on BnB News!.