Στις 2 Μαρτίου συζητούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης

 Στις 2 Μαρτίου συζητούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 αναμένεται να συζητηθούν στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ οι νέοι κανόνες για τις πλατφόρμες κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα περιλαμβάνεται στην ατζέντα των θεμάτων του Συμβουλίου.

Όπως τονίζεται, οι αρμόδιοι υπουργοί για την εσωτερική αγορά, το εμπόριο και τον τουρισμό πρόκειται να θεσμοθετήσουν έναν γενικό κανονισμό για τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων. Τα εν λόγω καταλύματα, όπως αναφέρεται, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 25% της προσφοράς τουριστικών καταλυμάτων της ΕΕ.

Στόχος του κανονισμού είναι ο εξορθολογισμός της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των διαδικτυακών πλατφορμών και των δημόσιων αρχών και η εναρμόνιση των απαιτήσεων εγγραφής στο σχετικό μητρώο για τους οικοδεσπότες.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή της με τους κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην ΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο. Βασικό σημείο της πρότασης είναι η υποχρέωση των πλατφορμών (συμπεριλαμβανομένων των Airbnb, Booking.com, Expedia Group και TripAdvisor) να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μητρώο ακινήτων και ιδιοκτητών.

Ουσιαστικά, οι δημόσιες αρχές στις χώρες της ΕΕ θα μπορούν να εκδίδουν ένα μοναδικό αριθμό εγγραφής, που θα είναι το αναγνωριστικό για κάθε κατάλυμα που ενοικιάζεται. Αυτό θα επιτρέπει την παρακολούθησή του σε πολλαπλές πλατφόρμες – ένα φαινόμενο που ονομάζεται «πολυκαταχώριση».

Οι δημόσιες αρχές θα έχουν την εξουσία να ζητούν στοιχεία από τους οικοδεσπότες εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αμφίβολες. Για όσες καταχωρίσεις δεν παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ενδέχεται να ζητείται η αφαίρεσή τους από τις ίδιες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κομισιόν προσδοκά να αντιμετωπίσει τις παράνομες καταχωρίσεις και τον κατακερματισμό στον τρόπο με τον οποίο οι διαδικτυακές πλατφόρμες μοιράζονται δεδομένα. Αυτό, όπως τονίζεται, θα συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο τουριστικό οικοσύστημα και θα διαμορφώσει «αποτελεσματικές και αναλογικές» τοπικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τον τομέα της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης.

Ενιαία ψηφιακά σημεία εισόδου

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για τον κλάδο των υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης στις εθνικές τους επικράτειες. Αυτό θα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις στη διαδικασία εγγραφής και τις προϋποθέσεις πρόσβασης ή καταχώρισης καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σημειώνεται ότι από τις 17 Φεβρουαρίου 2023, οι διαδικτυακές πλατφόρμες για το εμπόριο πρέπει να εξαλείφουν το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενό τους.

Αυτό αναμένεται να ισχύσει και στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης μετά από 4 μήνες.

Σύμφωνα με ένα συμβιβαστικό κείμενο της ΕΕ, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη διενέργεια τυχαίων ελέγχων μέσω της χρήσης λειτουργιών που προσφέρονται από το ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου.

Ως εκ τούτου, αυτά τα ενιαία ψηφιακά σημεία εισόδου θα είναι υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως ελεύθερα προσβάσιμα, εθνικά, κεντρικά συστήματα που επιτρέπουν στις πλατφόρμες να διενεργούν τυχαίους ελέγχους των αριθμών εγγραφής των κεντρικών υπολογιστών.

Κάθε εθνικό σημείο εισόδου θα έχει τον δικό του αντιπρόσωπο που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ομάδας συντονισμού της ΕΕ, η οποία θα συσταθεί για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την προώθηση της διαλειτουργικότητας και τις τυπικές μορφές και τη διεξαγωγή αυτοματοποιημένων ελέγχων σε καταχωρίσεις και αριθμούς καταχώρισης.

Η κίνηση αποσκοπεί στο να επιτρέψει στις πλατφόρμες κρατήσεων να εισάγουν αυτοματοποιημένη επαλήθευση στις καταχωρίσεις τους στην ΕΕ εθελοντικά.

Δεδομένα δραστηριότητας βραχυχρόνιας μίσθωσης

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων θα πρέπει να μοιράζονται τακτικά δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες ενοικίασης των οικοδεσποτών με τις εθνικές δημόσιες αρχές.

Τα δεδομένα δραστηριότητας θα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διεύθυνσης του ενοικιαζόμενου καταλύματος, του αριθμού των επισκεπτών, των αριθμών εγγραφής και των διευθύνσεων URL καταχώρισης στο διαδίκτυο.

Ποιες θεωρούνται “αρμόδιες αρχές”

Ως «αρμόδιες αρχές» προσδιορίζονται από την ΕΕ οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιβολή των συστημάτων εγγραφής, τη συλλογή δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων σε κάθε χώρα.

Αυτές οι δημόσιες αρχές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ενοικίασης που λαμβάνονται από τις πλατφόρμες κρατήσεων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πάντως, δεν θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν μεμονωμένες λίστες καταλυμάτων ούτε να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες του οικοδεσπότη.

The post Στις 2 Μαρτίου συζητούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης appeared first on BnB News!.