Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση

 Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Νέα επιστολή απέστειλε ο ΣΕΤΕ με προτάσεις για αλλαγές και προσθήκες στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Συγκεκριμένα, αυτές αφορούν τις πολυκατοικίες διαμερισμάτων, αλλαγές στην επίδοση ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου, όριο αριθμού ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ανά δήμο και τέλος, επιβολή δημοτικού φόρου.

Οι προτάσεις

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην επιστολή:

Πολυκατοικίες διαμερισμάτων: Προτείνεται να προβλεφθεί ρητά πως σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, τότε αυτό θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση (βλ. σχετ. πρώτο άρθρο, παρ. 2.2. της πρότασης).
ΦΠΑ:Προτείνεται η απαλλαγή από ΦΠΑ του εισπραττόμενου μισθώματος να περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι φυσικό πρόσωπο και έχει καταχωρίσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι δύο (2) ακίνητα στον Α.Φ.Μ. του (εκ των οποίων το ένα από τα δύο ακίνητα θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακίνητο στο οποίο ιδιοκατοικεί). Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο, τότε στο εισπραττόμενο μίσθωμα θα πρέπει να επιβάλλεται Φ.Π.Α (βλ. σχετ. πρώτο άρθρο, παρ. 3α. της πρότασης).
Παρακράτηση φόρου: Προτείνεται να προβλεφθεί η υποχρέωση κάθε ψηφιακής πλατφόρμας να παρακρατά φόρο 5% επί του συνολικού αντιτίμου της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τον οποίο θα  αποδίδει στη συνέχεια στο Δημόσιο (βλ. σχετ. δεύτερο άρθρο της πρότασης).
Μέγιστος αριθμός ακινήτων που εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά Δήμο: Προτείνεται να παρέχεται το δικαίωμα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού να ορίσουν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, η οποία θα αιτιολογείται με βάση σχετική επιστημονική μελέτη, το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων τους (βλ. σχετ. τρίτο άρθρο της πρότασης).
Επιβολή δημοτικού φόρου: Προτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών να επιβάλλεται φόρος υπέρ των ΟΤΑ Α’ βαθμού, ο οποίος θα ισούται με ποσοστό 0,5% επί του αντιτίμου της μίσθωσης και θα αξιοποιείται από τους ΟΤΑ στην κάλυψη των αυξημένων δαπανών καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ., που προκαλείται από τη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων (βλ. σχετ. τέταρτο άρθρο της πρότασης).

Με λίγα λόγια

Συνεπώς, σύμφωνα με αυτές, ο ΣΕΤΕ προτείνει:

όταν σε μια πολυκατοικία ενοικιάζονται όλα τα διαμερίσματα βραχυχρόνια, τότε αυτή η πολυκατοικία να θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.
Να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει 2 ακίνητα ανά ΑΦΜ, εκ των οποίων το ένα είναι η κατοικία τους.
Να επιβάλλεται φόρος 5% ανά μίσθωση σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, ο οποίος θα αποδίδεται στο Δημόσιο.
Να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ακινήτων (ορισμένος από τους ΟΤΑ) για το πόσα ακίνητα μπορούν να μισθώνονται βραχυχρόνια ανά Δήμο.
Και τέλος, να επιβάλλεται δημοτικός φόρος 0.5% προς τους ΟΤΑ για την κάλυψη αυξημένων δαπανών που δημιουργούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ουσιαστικά, λοιπόν, πρόκειται για μέτρα που στόχο έχουν περισσότερο την επιβάρυνση των επιχειρήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης και λιγότερο τον έλεγχο της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

ΠΟΜΙΔΑ: «Στραγγαλισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης»

Μία μέρα μετά τη δημοσίευση της επιστολής του ΣΕΤΕ, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

«Η αποδοχή οιωνδήποτε από τις τέσσερις τελευταίες προτάσεις θα μειώσει τη λειτουργικότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε βαθμό που θα την καταστήσει ασύμφορη, και θα μειώσει έως και εξαφανίσει ένα σημαντικό κομμάτι από το τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Ιδιαίτερα σε Δήμους με αρχές που έχουν διακηρυγμένη αντίθεση προς τη βραχυχρόνια μίσθωση, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια. Σε κάθε περίπτωση η υιοθέτηση τέτοιων αλλαγών ενδέχεται να ωθήσει αναγκαστικά ένα μέρος της σήμερα νόμιμα δηλωμένης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε άδηλες μισθώσεις, προξενώντας σημαντική ζημιά στα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου. Ας το σκεφτούν καλά οι αποδέκτες της επιστολής, πριν σπεύσουν να αποδεχθούν και τα απαράδεκτα αιτήματά της…»

ΣΤΑΜΑ: «Βρισκόμαστε εν μέσω κοινωνικού εμφυλίου;»

Τις ίδιες προτάσεις είχε ξανακάνει ο ΣΕΤΕ στην αρχή της σεζόν. Σε αυτές ο ΣΤΑΜΑ είχε απαντήσει με ένα δελτίο τύπου στις 6 Απριλίου, όπου ανέφερε πως:

«Λίγο ή πολύ, ένας θεσμικός φορέας -κοινωνικός εταίρος για την ακρίβεια- ζητάει να παύσουν τη δραστηριότητά τους εκατοντάδες αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις (Property Managers) που δρουν σε νόμιμο φορολογικό πλαίσιο, να απωλέσουν το συμπληρωματικό τους εισόδημα χιλιάδες ιδιοκτήτες ανά τη χώρα που φορολογούνται και να σταματήσει κάθε δραστηριότητα περιφερειακή της βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως κατασκευές, ανακαινίσεις, εξοπλισμός, εταιρείες τεχνολογίας, συνεργαζόμενες εταιρείες από το εξωτερικό κ.λπ»

Σχετικά με το θέμα της εξέλιξης της τουριστικής αγοράς, η οποία προχωράει στους δικούς της ρυθμούς, στο ΔΤ γράφονται τα εξής:

«Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το τουριστικό προϊόν αλλάζει καθώς αλλάζουν οι ανάγκες των ταξιδιωτών. Και δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει την ελεύθερη μετακίνηση των επισκεπτών παγκοσμίως και τη βούλησή τους να επιλέγουν το είδος διαμονής τους.

Αυτό όμως που μας εκπλήσσει είναι ότι αυτή η απαίτηση έρχεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τον ΣΕΤΕ.»

Και καταλήγει:

«Για να καταλάβουμε τελικά τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε εν μέσω κοινωνικού εμφυλίου;  

Γιατί εμείς μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ο ΣΕΤΕ είναι για όλους τους ανθρώπους του τουρισμού. Δημιουργήθηκε από τους Έλληνες ξενοδόχους -και πολύ σωστά έπραξαν- αλλά ο ρόλος του πλέον δεν είναι να εκπροσωπεί μόνο αυτούς. Εκτός εάν είναι και δεν το λέμε.

Εάν δε, θεωρείται ότι η Βραχυχρόνια Μίσθωση δεν είναι τουριστικό προϊόν και πρέπει να εκλείψει, θα προτείναμε να συζητήσουν με μέλη τους – ξενοδόχους που έχουν δει τις δυνατότητές της και έχουν μπει σε αυτήν, έστω και αν δεν το διαφημίζουν.»

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ

The post Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση appeared first on BnB News!.