Νέα οδηγία για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων – Τα δεδομένα στην Ελλάδα

 Νέα οδηγία για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων – Τα δεδομένα στην Ελλάδα

Εγκρίθηκαν στο ευρωκοινοβούλιο μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργειας έως το 2030. Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται να τα αναβαθμίσουν ώστε να μπορέσουν να τα ενοικιάσουν ή να τα πουλήσουν. (Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόταση εδώ.)

Στην Ελλάδα τα ακίνητα που πρέπει να αναβαθμιστούν ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Έτσι, από το 2028 και μέχρι το 2032, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προχωρήσουν σε εργασίες που θα καλύψουν είτε μέσω του προγράμματος “Εξοικονομώ” είτε από την τσέπη τους. Όσον αφορά τα κτίρια του δημοσίου, η ενεργειακή αναβάθμιση τους θα πρέπει να ξεκινήσει το 2026.

Το πρόβλημα είναι πως τα προγράμματα “Εξοικονομώ” καλύπτουν λιγότερο από τα 3/4 των ακινήτων που χρήζουν αναβάθμισης. Όσοι δεν επιδοτηθούν, θα πρέπει να κάνουν μεγάλα έξοδα ώστε να μπορέσουν να μισθώσουν ή να πουλήσουν το ακίνητο τους. Στην περίπτωση της πώλησης, μπορεί το ακίνητο να πουληθεί σε μικρότερη αξία και ο αγοραστής να αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση.

Το κατά πόσο μπορεί κάποιος ιδιώτης να ανταπεξέλθει στα έξοδα αυτά, είναι ένα καίριο ερώτημα.
Ο κ. Στράτος Παπαδιάς, πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Θα ζήσουμε το δράμα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν είναι ιδιαιτέρα κοστοβόρες και έξω από κάθε δυνατότητα της ελληνικής οικογένειας.
Αν δεν δοθούν κάποιες ενισχύσεις, κάποια ουσιαστικά κίνητρα και κάποιες φοροαπαλλαγές, κανένας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα τα ακίνητα να τεθούν εκτός αγοράς μισθώσεων, επιτείνοντας το ήδη μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εκμισθούμενων κατοικιών στην αγορά, που δημιουργεί πίεση και στις τιμές των ενοικίων των νέων μισθώσεων».

Στόχος να φτάσουν στην κατηγορία D τα κτίρια της Ευρώπης

Στην κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το G, τα κτίρια κατοικιών θα πρέπει να επιτύχουν την κατάταξή τους, τουλάχιστον, στην κατηγορία Ε έως το 2030 και στην D έως το 2033. Η κατηγορία G αντιστοιχεί στο 15% των κτιρίων ενός κράτους μέλους με τις χειρότερες επιδόσεις. Τα μη οικιστικά και τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες έως το 2027 και το 2030 αντίστοιχα. Η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης (η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή μονωτικών εργασιών ή βελτίωσης του συστήματος θέρμανσης) θα πραγματοποιείται όταν ένα κτίριο πωλείται ή υποβάλλεται σε σημαντική ανακαίνιση ή, εάν ενοικιάζεται, όταν υπογράφεται νέο συμβόλαιο μίσθωσης. Τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη στα λεγόμενα εθνικά σχέδια ανακαίνισης.

Τα μέτρα στήριξης

Σύμφωνα με την οδηγία τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης θα πρέπει να: Περιλαμβάνουν μηχανισμούς στήριξης για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση.

Δημιουργήσουν σημεία δωρεάν πληροφόρησης
Θεσπίσουν προγράμματα ανακαίνισης με ουδέτερο κόστος
Προσφέρουν χρηματοδότηση που θα πριμοδοτεί τις ριζικές ανακαινίσεις, ιδιαίτερα για τα κτίρια με τις χαμηλότερες επιδόσεις
Παρέχουν εξειδικευμένες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Οι εξαιρέσεις

Από την οδηγία εξαιρούνται τα κτίρια μνημειακού χαρακτήρα.
Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να εξαιρέσει κτίρια που προστατεύονται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ή ιστορική τους αξία, κτίρια που χρησιμοποιούνται προσωρινά, εκκλησίες και χώροι λατρείας. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες κοινωνικές κατοικίες που αν ανακαινιστούν, το κόστος ενοικίασής τους θα αυξηθεί και δε θα μπορεί να αντισταθμιστεί από την εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας.

The post Νέα οδηγία για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων – Τα δεδομένα στην Ελλάδα appeared first on BnB News!.