Μείωση στις κρατήσεις λόγω… Airbnbust

 Μείωση στις κρατήσεις λόγω… Airbnbust

Μπορεί συνολικά η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις να αυξάνεται, όμως, πολλοί οικοδεσπότες εκφράζουν ανησυχίες για τη μείωση στις κρατήσεις ανά καταχώριση, λόγω του φαινομένου Airbnbust. Δηλαδή, του αυξημένου ανταγωνισμού σε πλατφόρμες όπως η Airbnb.

Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται διεθνώς ως “Airbnbust”. Η κατανόηση των διαστάσεων του “Airbnbust”, όπως τονίζουν οι αναλυτές των τάσεων στον κλάδο, μπορεί να βοηθήσει τους οικοδεσπότες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τα ακίνητά τους.

Η κατά 16% αύξηση της ζήτησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις το α’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 καταδεικνύει ότι ο κλάδος παραμένει ελκυστικός για τους ταξιδιώτες. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι ταξιδιώτες, μετά την πανδημία, προτιμούν ολοένα και περισσότερο ενοικιαζόμενα καταλύματα αντί για ξενοδοχεία για πιο ευέλικτες και ιδιωτικές επιλογές διαμονής.

Έτσι, το μερίδιο των επαγγελματιών διαχειριστών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε κατά 9% το α’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Transparent.

Η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Κροατία είναι οι αγορές με τη μεγαλύτερη παρουσία διαχειριστών, ενώ η Βραζιλία και η Αργεντινή έχουν το χαμηλότερο ποσοστό ιδιοκτησιών με επαγγελματική διαχείριση.

Αυτή η τάση υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των εταιρειών διαχείρισης στον κλάδο και την αυξανόμενη ζήτηση για τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες.

Τα χαρακτηριστικά του φαινομένου Airbnbust

Επιγραμματικά, το φαινόμενο «Airbnbust» έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

** Το Airbnb bust, ή Airbnbust, είναι ένα φαινόμενο όπου η αύξηση της προσφοράς καταχωρίσεων στο Airbnb οδηγεί σε μείωση των κρατήσεων ανά καταχώρηση για υπάρχοντες οικοδεσπότες.

** Οι παράγοντες που οδηγούν την ανάπτυξη της Airbnb περιλαμβάνουν τη στρατηγική της να προσελκύει περισσότερους οικοδεσπότες και τις επενδύσεις στην καινοτομία προϊόντων.

** Ο αντίκτυπος του Airbnbust στους υπάρχοντες οικοδεσπότες περιλαμβάνει μείωση των κρατήσεων ανά καταχώριση και υπερπροσφορά σε ορισμένες αγορές

** Οι περιφερειακές διαφορές στην πραγματικότητα του Airbnbust περιλαμβάνουν την υπερπροσφορά σε ορισμένες αγορές και την αυξανόμενη ζήτηση σε άλλες.

** Το Airbnbust θα μπορούσε να φέρει ανακούφιση στην αγορά κατοικίας μειώνοντας τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να μετατρέψουν τα σπίτια σε βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις.

** Για να αντιμετωπίσουν το Airbnbust, οι οικοδεσπότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν έρευνα αγοράς για να εντοπίσουν τα σωστά ακίνητα, να δημιουργήσουν μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία επισκεπτών και να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική τους για ενοικίαση.

** Η κατανόηση του αντίκτυπου του Airbnbust στις επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μπρούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της τιμολόγησης και της διαθεσιμότητας.

** Είναι ζωτικής σημασίας για τους οικοδεσπότες να κατανοήσουν τις τοπικές τους αγορές και να παρακολουθούν τις περιφερειακές και τοπικές τάσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του Airbnbust και να συνεχίσουν να ευδοκιμούν στην πλατφόρμα.

Ποια είναι η έννοια του Airbnbust;

Το «Airbnbust» είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από τον γρήγορο πολλαπλασιασμό των καταχωρίσεων στην πλατφόρμα, προκαλώντας στη συνέχεια μείωση των κρατήσεων ανά καταχώριση για τους υπάρχοντες οικοδεσπότες. Αυτή η άνοδος της προσφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα ποσοστά πληρότητας και μειωμένα κέρδη για τους οικοδεσπότες, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό για περιορισμένο αριθμό επισκεπτών.

Ενώ η Airbnb έχει αναφέρει ταυτόχρονη ανάπτυξη τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση, το Airbnbust είναι πιο έντονο σε ορισμένες αγορές όπου η επέκταση της προσφοράς υπερέβη τη ζήτηση, δημιουργώντας ένα υπερκορεσμένο τοπίο. Οι επιπτώσεις της περιόδου Airbnbust μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή. Ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν πληθώρα διαθέσιμων καταχωρίσεων.

Οι οικοδεσπότες που απευθύνονται σε ταξιδιώτες που δεν έχουν προϋπολογισμό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις επιπτώσεις του Airbnbust, καθώς αγωνίζονται να παραμείνουν ανταγωνιστικοί εν μέσω μιας εισροής νέων, δυνητικά πιο προσιτών επιλογών.

Η διανομή καταχωρήσεων στις πλατφόρμες

** Η Airbnb κυριαρχεί στην αγορά με το 52% του παγκόσμιου αποθέματος σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να είναι καταχωρημένο αποκλειστικά στην πλατφόρμα της. Σωρευτικά, η Airbnb αντιπροσωπεύει το 73% των παγκόσμιων βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων. Η πλατφόρμα έχει ισχυρή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την πλειονότητα των ακινήτων της να βρίσκονται εκεί.

Οι κρατήσεις Airbnb έχουν τον μικρότερο χρόνο παράδοσης, κατά μέσο όρο 41 ημέρες πριν από τη διαμονή. Η πλατφόρμα αντιμετωπίζει επίσης εποχιακές διακυμάνσεις στα check-in. Οι μήνες αιχμής να είναι Μάρτιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Η μέση διάρκεια διαμονής της Airbnb είναι 4,2 ημέρες.

** Η Booking.com κατέχει αποκλειστικά το 18% των παγκόσμιων καταχωρήσεων και διαθέτει το 32% των παγκόσμιων ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης συνολικά. Η πλατφόρμα έχει ισχυρή παρουσία σε ευρωπαϊκές χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματός της να βρίσκεται εκεί.

Η Booking.com έχει μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης για κρατήσεις, κατά μέσο όρο 66 ημέρες πριν από τη διαμονή. Η υψηλή περίοδος για την πλατφόρμα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος (10% για κάθε μήνα επί του συνόλου). Τον Ιανουάριο καταγράφεται ο πιο χαμηλός αριθμός κρατήσεων. Η Booking.com έχει τη μικρότερη μέση διάρκεια διαμονής, με 3,8 ημέρες ανά κράτηση.

** Η Vrbo διαθέτει αποκλειστικά το 8% των παγκόσμιων καταχωρίσεων και αντιπροσωπεύει το 23% των παγκόσμιων ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης συνολικά. Η πλατφόρμα έχει μια πιο ομοιόμορφη κατανομή των καταχωρίσεων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, με ισχυρότερα ερείσματα σε περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Οι κρατήσεις Vrbo έχουν τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης, κατά μέσο όρο 71 ημέρες πριν από τη διαμονή. Η διακύμανση των κρατήσεων στους 12 μήνες του έτους είναι παρόμοια με αυτήν στην Airbnb: Οι διαμονές αιχμής πραγματοποιούνται μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Οι μεγαλύτερες αγορές από άποψη προσφοράς είναι:

ΗΠΑ
Γαλλία
Ιταλία
Βραζιλία
Ισπανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γερμανία
Μεξικό
Κροατία
Ελλάδα

Οι τιμές μεταξύ ξενοδοχείων και καταλυμάτων

Τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι γενικά πιο προσιτά από τα ξενοδοχεία. Αλλά το χάσμα μειώνεται, ιδιαίτερα σε αγορές όπως οι μεγάλες πόλεις όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ ξενοδοχείων και βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων 1 υπνοδωματίου είναι ο πιο έντονος.

Η μέση τιμή, σύμφωνα με τις διαφημίσεις, για διανυκτέρευση σε airbnb 1 υπνοδωματίου σε βασικές πόλεις ανέρχεται στα 207$. Αντίστοιχα, στα ξενοδοχεία η τιμή κατά μέσο όρο είναι 225$, καθιστώντας τα κατά 9% πιο ακριβά.

Σε αγορές όπως το Λος Άντζελες, τα ξενοδοχεία είναι 65% πιο ακριβά από τα airbnb. Ενώ το Ντουμπάι και το Σίδνεϊ είναι οι μόνες αγορές όπου οι βραχυχρόνιες μισθώσεις κοστίζουν περισσότερο από τα ξενοδοχεία.

Το συμπέρασμα για το 2023

Το Transparent παρακολουθεί περισσότερες από 35 εκατομμύρια καταχωρίσεις σε Airbnb, Vrbo, Booking.com και TripAdvisor παγκοσμίως.

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2023 δείχνουν σημαντική ανάπτυξη και εξέλιξη στον παγκόσμιο κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων, με ποικίλες τάσεις στη ζήτηση, την προσφορά και τη διανομή σε πλατφόρμες και αγορές.

Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές τους, να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις της αγοράς και να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες στον κλάδο.

The post Μείωση στις κρατήσεις λόγω… Airbnbust appeared first on BnB News!.