Λίγες οι εγγραφές στο μητρώο των Airbnb στην Κύπρο

 Λίγες οι εγγραφές στο μητρώο των Airbnb στην Κύπρο

Δεν φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμοι οι οικοδεσπότες των Airbnb στην Κύπρο να εγγραφούν στο μητρώο αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. Από τις περίπου 100.000 κλίνες που διατίθενται στο νησί μέσω πλατφορμών (Airbnb, Booking.com, Vrbo, κ.λπ.), στο μητρώο έχουν εγγραφεί μόλις 25.000.

Να σημειωθεί ότι το τέλος εγγραφής στο μητρώο αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων ανέρχεται σε €222 και έχει διάρκεια 3 έτη. Η ανανέωση της εγγραφής αρχικά οριστεί να ισχύει για 3 χρόνια. Όμως με πρόσφατη τροποποίηση του νόμου, τελικά θα ισχύει για 5 έτη.

Τα έσοδα από την ενοικίαση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθεσιών.

Επιπλέον, ο ένας μετά τον άλλον οι Δήμοι στην Κύπρο αποφασίζουν την επιβολή τελών διανυκτέρευσης και στα Airbnb. Πρόσφατο παράδειγμα, ο Δήμος Πάφου, ο οποίος στα μέσα Ιουνίου ανακοίνωσε ότι επιβάλει τέλος διανυκτέρευσης από 1η Ιουλίου.

Οι βελτιώσεις στον νόμο αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εγγραφή αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο σχετικό μητρώο, προχώρησε σε βελτιώσεις στη νομοθεσία, προκειμένου να διευκολύνει οικοδεσπότες που δεν πληρούσαν κάποιες από τις προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές προβλέπουν:

1/ Επιχειρηματίες οι οποίοι διαθέτουν σε ένα οικιστικό συγκρότημα πέραν του ενός διαμερίσματος, τα οποία έχουν κοινό αριθμό υποστατικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, έχουν πλέον τη δυνατότητα να εγγράψουν το κατάλυμα τους στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, νοουμένου ότι θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την Τοπική Αρχή που να πιστοποιεί την αυτοτέλεια των διαμερισμάτων/ επαύλεων του συγκροτήματος.

2/ Σε περιπτώσεις που η άδεια οικοδομής του καταλύματος δεν είναι οικιστική όπως προβλέπεται από τον νόμο για την εγγραφή στο μητρώο αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ο ιδιοκτήτης δικαιούχος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του τροποποιητικού νόμου (δηλαδή μέχρι τις 2/10/23) να εγγράψει το υποστατικό του στο μητρώο νοουμένου ότι θα υποβάλει αντίγραφα της αίτησης και της καταβολής του νενομισμένου τέλους στην Αρμόδια Αρχή για την αλλαγή χρήσης του υποστατικού. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδίδεται προσωρινή άδεια εγγραφής του υποστατικού με χρονικό ορίζονται μέχρι την 31.12.24. Όταν ο αιτητής υποβάλει εκσυγχρονισμένο έγγραφο με οικιστική χρήση θα εκδίδεται άδεια εγγραφής του καταλύματος που χρονικά θα εκτείνεται στα τρία έτη (από την ημερομηνία έγκρισης της προσωρινής άδειας).

3/ Καταλύματα τα οποία διαθέτουν φωτοβολταϊκά τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΑΗΚ θα μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο νοουμένου ότι, θα εξασφαλίζεται από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία πιστοποιητικό καταλληλότητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

The post Λίγες οι εγγραφές στο μητρώο των Airbnb στην Κύπρο appeared first on BnB News!.