Η ανθρωπογεωγραφία της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα

 Η ανθρωπογεωγραφία της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα

Μέχρι τώρα η “ανθρωπογεωγραφία” του κλάδου βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αποτελούσε αντικείμενο εικασιών. Δεν γνωρίζαμε πόσοι ακριβώς είναι οι ιδιώτες και πόσα τα νομικά πρόσωπα ούτε πόσα ακίνητα διαχειρίζονται.

Για πρώτη φορά δόθηκαν στοιχεία από την ΑΑΔΕ που αφορούν τον κλάδο βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα. Μπαίνει έτσι ένα τέλος στην αυθαίρετη αριθμολογία που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής είναι καταχωρισμένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα).

Από αυτά:

27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα
141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα.

Τα δύο τρίτα των Airbnb, δηλαδή λίγο περισσότερα από 111.000 ακίνητα, ανήκουν σε 94.982 φυσικά πρόσωπα ιδιώτες μικροϊδιοκτήτες. Δηλαδή πρόκειται για τη συντριπτική πλειοψηφία, το 92,7% των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Με τις αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση που θα ισχύσουν από το 2024, 7.440 φυσικά πρόσωπα θα κληθούν να κάνουν έναρξη επιχείρησης, καθώς εκμισθώνουν/υπεκμισθώνουν από 3 ακίνητα και πάνω. Συνολικά οι διαχειριστές 30.329 ακινήτων θα μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα.

Περισσότεροι από τους μισούς ιδιώτες διαχειριστές που καλούνται να ανοίξουν βιβλία, δηλαδή 4.100 φυσικά πρόσωπα, έχουν ακριβώς τρία ακίνητα. Άλλα 1.687 φυσικά πρόσωπα διαχειρίζονται 4 ακίνητα.

Συνεπώς, συνολικά θα κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα (το 34,2% των ακινήτων), εκτός εάν επιλέξουν μέρος αυτών να τα μετατρέψουν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Με δεδομένο ότι πολλά ακίνητα, ενώ διαθέτουν ΑΜΑ, είναι ανενεργά ή οι διαχειριστές τους τα έχουν διαγράψει από τις πλατφόρμες, οι αλλαγές στη νομοθεσία εκτιμάται ότι θα φέρουν και ένα ξεκαθάρισμα του Μητρώου.

The post Η ανθρωπογεωγραφία της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα appeared first on BnB News!.