Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη- ικανοποίηση από Airbnb

 Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη- ικανοποίηση από Airbnb

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) της ΕΕ ενέκρινε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 τους νέους κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι νέοι κανόνες θα είναι ενιαίοι στα κράτη- μέλη και, όπως τονίζεται, θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τον περιορισμό των παράνομων καταχωρήσεων ακινήτων.

Η Airbnb έσπευσε να χαιρετίσει αυτή την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ ψήφισαν υπέρ των προτάσεων για να γίνουν οι κανόνες φιλοξενίας πιο απλοί και αναλογικοί σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Οι πολιτικές, υπογραμμίζει η πλατφόρμα, πρέπει να ενθαρρύνουν τις υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης με σεβασμό στις τοπικές κοινότητες, κατανοώντας ότι οι αποκλίνοντες τοπικοί κανόνες οδηγούν σε κατακερματισμό στην ΕΕ.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ, καμία κατά και μία αποχή. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την πρόταση για εναρμόνιση των κανόνων που διευκρινίζουν τον τρόπο συλλογής και κοινής χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης (STR). Παράλληλα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο “φιλτράρεται” ο αντίκτυπος των STR στις περιοχές, όπου αναπτύσσονται, παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλουν αναλογικά μέτρα πολιτικής.

Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι οι νέες πολιτικές που ρυθμίζουν τα STR θα πρέπει να δώσουν στις πλατφόρμες ευκαιρίες ανάπτυξης, με σεβασμό των πολιτικών στόχων όπως η προσιτή στέγαση, η προστασία των αστικών κέντρων και των αγροτικών περιοχών και να οδηγήσουν σε ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο τουρισμό.

Ανταλλαγή δεδομένων

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου για να λαμβάνουν δεδομένα από πλατφόρμες σχετικά με τη δραστηριότητα των οικοδεσποτών (π.χ. συγκεκριμένη διεύθυνση, αντίστοιχος αριθμός εγγραφής, διεύθυνση URL της καταχώρισης), σε μηνιαία βάση.

Η Επιτροπή θα είναι επιφορτισμένη με την απλούστευση των διαδικασιών για διαδικτυακές πλατφόρμες για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την επιβολή πολιτικών.

Οι ευρωβουλευτές περιέλαβαν επίσης τροπολογίες για τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες και για να επιτραπεί στις δημόσιες αρχές, τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τους οικοδεσπότες και τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τους νέους κανόνες. Τα κράτη μέλη θα έχουν 18 μήνες για να προσαρμόσουν τα συστήματα εγγραφής τους και να δημιουργήσουν την υποδομή.

Εύκολη εγγραφή για host και έλεγχοι από διαδικτυακές πλατφόρμες

Το προτεινόμενο πλαίσιο καθορίζει μια απλή, ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής για βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων σε κράτη μέλη που το απαιτούν. Οι ευρωβουλευτές διευκρίνισαν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικοδεσπότες για την εγγραφή τους και την εξουσία των αρχών να επαληθεύουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σωστές.

Οι ευρωβουλευτές ενίσχυσαν επίσης τις υποχρεώσεις για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους οικοδεσπότες είναι αξιόπιστες και πλήρεις και ότι ο αριθμός εγγραφής τους είναι σαφώς ορατός στον κατάλογο.

Σύμφωνα με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, οι πλατφόρμες θα πρέπει να διενεργούν τακτικούς τυχαίους ελέγχους στις καταχωρίσεις και να αφαιρούν όσες δεν τηρούν τις διατάξεις.

Η εισηγήτρια Kim Van Sparrentak (Πράσινοι/EFA, NL) δήλωσε: «Η εκτεταμένη ανάπτυξη των καταλυμάτων βραχυπρόθεσμης μίσθωσης οδήγησε σε λιγότερο διαθέσιμες κατοικίες στην αγορά για τους κατοίκους, έχει αυξήσει τα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών και έχει επίσης αντίκτυπο στην βιωσιμότητα των γειτονιών. Οι κανόνες που υιοθετήσαμε σήμερα διασφαλίζουν ότι οι πόλεις έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα για την επιβολή των τοπικών κανόνων. Οι πλατφόρμες αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την υποστήριξη της κατάργησης παράνομων καταχωρίσεων, σύμφωνα με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ακόμα και φέτος».

Επόμενα βήματα

Η εγκριθείσα διαπραγματευτική εντολή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από το σύνολο του Κοινοβουλίου στη σύνοδο ολομέλειας στις 2-5 Οκτωβρίου.

Ιστορικό

Η αγορά για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της επέκτασης εκατοντάδων διαδικτυακών πλατφορμών όπως η Airbnb, η Booking, η Expedia και το TripAdvisor.

Αυτός ο τύπος καταλυμάτων αποτελεί περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των τουριστικών καταλυμάτων στην ΕΕ και αναμένεται να αυξηθεί.

Ενώ τέτοιες ενοικιάσεις δημιουργούν οφέλη για τους οικοδεσπότες, τους τουρίστες και πολλές περιοχές, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έλλειψη κατάλληλων κανόνων συμβάλλει επίσης σε προβλήματα όπως υψηλότερες τιμές κατοικιών, εκτοπισμός και ενόχληση μόνιμων κατοίκων, υπερβολικός τουρισμός και αθέμιτος ανταγωνισμός.

The post Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη- ικανοποίηση από Airbnb appeared first on BnB News!.